Alternative State Q...
 
Thông báo
Làm sạch tất cả
Alternative State Quarantine In THAILAND
Alternative State Quarantine In THAILAND
Chức Vụ: Thành Viên
Đã tham gia: 2022-03-23
Thành viên mới

Về tôi

Alternative Quarantine Hotels (AQ) in Thailand. Make a smooth entry to Thailand with 10-night quarantine packages that include the accommodation, meals, COVID-19 tests, and airport pick-up required for your stay. Find your Quarantine package today, or learn more below about booking an Alternative Quarantine stay. Amply immunized travelers tush too see come out the Mental test & Go and Sandpile programs for a quarantine-unloosen experience.

 

 

 

 

 

 

What is Alternative State Quarantine or ASQ? The ASQ is a process of quarantine at government-accredited hotels in Bangkok AQ at the traveler's own expense. For non-Thai nationality travelers, many hotels together with hospitals launched Alternative State Quarantine Packages for those reverting from abroad.

Vị trí

Nghề nghiệp

Bangkok AQ
Mạng xã hội
Hoạt động của thành viên
0
Bài đăng trên diễn đàn
0
Chủ đề
0
Câu hỏi
0
Đáp án
0
Câu hỏi Bình luận
0
Đã thích
0
Lượt thích đã nhận
0/10
Xếp hạng
0
Bài đăng trên blog
0
Blog Bình luận
Chia sẻ:
Back to Top